Faraoni - malá armáda dělnic prozkoumá každou píď vašeho bytu

Mravenec faraón

malý druh mravence, který je úzce spojován s lidskými obydlími. Dělnice mravence faraóna měří okolo 2mm a jsou rezavé, samci jsou o něco větší a černí, královna může měřit asi 5mm. Bývají dobře ukryti zejména ve zdech, stoupačkách, přičemž důležitou roli hraje teplota - jsou teplomilní. Ideální teplota pro jejich příznivý vývoj je okolo 26°C. Jedna kolonie, kde je víc královen může mít i 300000 jedinců. Je všežravý, napadá prakticky všechny potraviny (upřednostňuje maso, vajíčka, chleba, ale nevyhýbá se i sladkému) a vzhledem k velkému počtu jedinců bývá výskyt faraónu v bytě velmi nepříjemný.
Mravenec faraón by ve volné přírodě nepřežil zimu, proto se zdržuje vždy v teple. Už při teplotě nižší než 15°C se nerozmnožuje, a při poklesu teploty pod 10°C, která trvá déle, než týden, uhyne.
Původním domovem těchto mravenců je Indie, odtud byli zavlečeni do Evropy.

Potup před zásahem:

Před zásahem je nutné, abyste nepoužívali insekticidní spreje ani postřiky (ani proti ostatnímu hmyzu), dělnice totiž velmi dobře vycítí povrch, který je takto ošetřen, a poté se mu vyhýbají.