ZABEZPO - zabezpečení požární ochrany

Untitled Péče o Vás pro mne nikdy nebude končit odevzdáním faktury!            

V Krnově se starám nejen o prevenci před požáry (například pravidelnými besedami s dětmi ve školách), ale jako člen jednotky dobrovolných hasičů se postarám o vaše bezpečí i v případě, že preventivní opatření selžou a vznikne požár.

Další služby:

• Zabezpečení požární ochrany                 

• Zpracování dokumentace požární ochrany                 

• Specializovaný maloobchod se sortimentem zaměřeným na požární ochranu (hasicí přístroje, bezpečnosntí tabulky, hlásiče požáru)         

• Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně                 

• Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek                 

Provádění kontrol a revizí zařízení pro zásobování požární vodou (hydrantů)           

Provádění kontrol a revizí hasicích přístrojů                 

• Výkon funce odborně způsobilé osoby                 

• Výkon funkce technika požární ochrany                 

• Výkon funkce preventisty požární ochrany

KONTAKT:

Ing. Kristýna Theisová Siudová, www.zabezpo.cz

Telefon: 777 553 414, e-mail: zabezpo@zabezpo.cz