O nás

                                Jsme držiteli všech tří stupňů oprávnění pro činnost v oblasti DDD

- osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné DDD podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., (ochranná DDD bez použití toxických nebo vysoce toxických látek a práce mimo potravinářské a zemědělské provozy)

- osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné DDD podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., (DDD prováděná v potravinářských a zemědělských provozech)

- osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné DDD podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., (DDD prováděna s použitím toxických nebo vysoce toxických látek)

Rovněž jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky. V rámci sdružení udržujeme neustále aktuální povědomí o používaných přípravcích, metodikách i vývoji na poli rezistence cílových druhů proti používaným přípravkům.

Hned od počátku našeho podnikání jsme řešili problematiku nebezpečných odpadů, které vznikají naší činností (zbytky látek které nespotřebujeme, odstraněné staré nástrahy z deratizačních staniček, obaly od biocidních přípravků, atd..). Protože nám péče o přírodu není lhostejná, po splnění veškerých podmínek nám bylo uděleno živnostenské oprávnění rovněž na nakládání s nebezpečnými odpady. Nebezpečné odpady pak dále likvidujeme u specializované firmy zabývající se zpracování odpadu a výrobou dalších energií.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní sortiment služeb, včetně odstranění kadaverů (uhynulých jedinců) a to nejen z místa prováděných zásahů DDD. U takto sesbíraného biologického materiálu rovněž zajišťujeme specializovanou likvidaci u kafilerních společností.

Letité zkušenosti nadále zhodnocujeme účastí na školeních a seminářích, které se věnují oblasti DDD. Jen tak budeme vždy připraveni co nejlépe poradit VÁM - NAŠIM KLIENTŮM. Děkujeme Vám za přízeň.

Přesto že naše služby využívají významní klienti, tak se na našich stránkách nikdy neobjeví jejich seznam, co by možných poskytovatelů kladných referencí (přesto, že bychom si vážili možnosti uvést seznamy některých složitě řešených případů). Respektujeme právo našich klientů na soukromí v těchto citlivých oblastech podnikání.

Veškeré práce provádíme v nejbližším možném termínu po dohodě s odběratelem. Práce, které vyžadují přítomnost nájemníků, provádíme v dopoledních i odpoledních hodinách, o sobotách i nedělích. Provádíme práce ve výškách a nepřístupných prostorách pomocí lezecké techniky. Termíny prací oznamujeme dopředu. Pracujeme podle nejmodernějších metodik a zásad provádění speciální ochranné DDD.

Používáme nejmodernější přípravky, které jsou schváleny hlavním hygienikem ČR.

Práci provádějí pouze pracovníci, kteří jsou držiteli osvědčení pro provozování speciálních služeb DDD.

Zákaz kopírování a publikování jakýchkoliv textů a obrázků, které jsou na těchto webových stránkách.