Ničení plísní a choroboplodných zárodků = DEZINFEKCE

Nároky na čistotu prostředí neustále narůstají. Dezinfekci provádíme zejména v těchto sférách:

- dezinfekce prostor bytu po zemřelých

- dezinfekce povrchů a ploch jako součást prováděné deratizace (při sběru uhynulých jedinců po deratizaci, jako součást závěrečných prací, kdy zákazník požaduje úklid rejdišť potkanů zasažených trusem a močí).